O SPOLOČNOSTI

CPI Finco Slovakia, a.s.

Spoločnosť sa zaoberá vydávaním dlhopisov a cenných papierov.

Obchodní údaje

Spoločnosť CPI Finco Slovakia, a.s. bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel SA, vložka 10753/L dňa 2. marca 2011.

CPI Finco Slovakia, a.s.
Mostová 34
Ružomberok 034 01
IČ: 46031804

PRE INVESTOROV